นึกไม่ออกให้นึกถึงเรา ศธน.


นึกไม่ออกให้นึกถึงเรา.
#ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #กระทรวงยุติธรรม #หนี้นอกระบบ