เตือนทั่วโลกระวังอีเมลหลอกเช็กเงินเยียวยา


ไอบีเอ็มเผยที่สหรัฐอเมริกามีภัยไซเบอร์ปล่อยสแปมเพิ่ม 6,000% หลอกเช็กเงินเยียวยา และวิธีตรวจโควิด-19 ล้วงข้อมูลส่วนตัวเหยื่อ เตือนไทยและทั่วโลกเฝ้าระวัง
ฝีมืออาชญากรไซเบอร์จะนำประเด็นที่คนกำลังกังวลทุกรูปแบบมาใช้ในการล่อลวง ผ่านอีเมลฟิชชิงที่ปลอมเป็นหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่หน่วยงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจรายย่อยของภาครัฐ องค์การอนามัยโลก ไปจนถึงหน่วยงานที่มอบเงินเยียวยา ในการสำรวจเบื้องต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา พบบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เฝ้าระวังมากขึ้น
แฉวิธีการลวงเหยื่อคลิกเจาะระบบ
วิธีการของอาชญากรไซเบอร์ คือได้วางแผนการโจมตีมาเป็นอย่างดีและพร้อมเปลี่ยนกลวิธีในการหลอกล่อเหยื่ออยู่ตลอดเวลา พบว่ามากกว่า 50% ของสแปม ถูกส่งในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ตรงกับช่วงการเปิดโปรแกรมสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กของรัฐบาลสหรัฐฯ และเป็นช่วงที่มีการมอบเงินเยียวยาพอดี
เมื่อเหยื่อได้อีเมล คลิกแล้ว จะทำให้อุปกรณ์ติดมัลแวร์และเปิดช่องให้อาชญากรไซเบอร์สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถควบคุมอุปกรณ์ของเหยื่อได้ ซึ่ง 40% ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเชื่อว่าได้ตกเป็นเป้าหมายของอีเมลสแปมโควิด-19 และเมื่อผนวกกับความไม่มั่นใจในความพร้อมของกองทุนช่วยเหลือและวิธีการจัดสรรเงินทุน จึงยิ่งเกิดความสับสน จนเป็นโอกาสของอาชญากรไซเบอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thairath.co.th