เตือนภัย!! อย่าหลงเชื่อการกู้เงินนอกระบบจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน


เตือนภัย อย่าหลงเชื่อการกู้เงินนอกระบบจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ตามที่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการแจ้งเบาะแสเป็นจำนวนมาก ผ่านทางทางแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ในกรณีการกู้เงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งทำการหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อทำสัญญาการกู้เงินดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และกรณีการหลอกลวงให้โอนเงินมัดจำไปก่อนจะทำการอนุมัติเงินกู้ กว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินกู้ รวมไปถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันกู้เงินจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและทำการอนุญาตให้แอปฯ เหล่านั้นเข้าถึงรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพภายในเครื่อง
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและหลีกเลี่ยงการกู้เงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิชันกู้เงินนอกระบบ หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสทางไซเบอร์ สามารถแจ้งเบาะแสให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ทั้งบนระบบ Android และ iOS