"รู้ทัน"เตือนภัย!! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพส่ง SMS หลอกลวงแนบ Link ปลอมรับเงินเพิ่ม5,000 บาทจากโครงการเราชนะ


รู้ทัน”เตือนภัย” อย่าหลงเชื่อ SMS แอบอ้างเป็นธนาคาร แจ้งว่าจะได้รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท จากโครงการเราชนะ เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยมีข้อความ”เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขโครงการเราชนะ และมีบัญชีของธนาคารกรุงไทย ท่านจึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 5000 บาท จากธนาคาร เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิที่ลิงค์ https://ktbรับเงินเพิ่ม5000บาท.com” หากได้รับ SMS หรืออีเมล ที่แนบ Link แล้วบอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอม อย่าเข้าไปยังเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด