7 วิธีพ้นภัยไซเบอร์ ช่วงโควิด-19 | ความจริง-โควิด | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET


7 วิธีพ้นภัยไซเบอร์ ช่วงโควิด-19 | ความจริง-โควิด | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET
ในท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของหลายคนต้องเปลี่ยนไป ไม่เพียงต้องระวังความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส แต่ยังมีความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ด้วย
1.การพิสูจน์การยืนยันตัวตน : ควรใช้การยืนยัน 2 ขั้นตอน หรือ 2-Factor Authentication หรือ 2-Step Verification
2.ทำเครือข่ายให้ปลอดภัย
3.อัปเดตซอฟต์แวร์
4.หมั่นสำรองข้อมูล
5.ตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
6.ตรวจสอบโปรไฟล์โซเชียล
7.ระวังถูกหลอกให้คลิกให้กรอก : ของฟรีไม่มีในโลก
ติดตามใน “ชัวร์ก่อนแชร์ ภัยไซเบอร์” กับคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ได้ที่ https://youtu.be/56QuLK2rtUc