เตือนภัย!! SMS หลอกลวง “คุณฝากเงินสำเร็จแล้ว 200,000 บาท”


มาอีกแล้ว SMS หลอกลวง (Phishing) คราวนี้มาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ส่งข้อความว่า “คุณฝากเงินสำเร็จแล้ว 200,000 บาท” พร้อมมีลิงค์สั้นให้กดเข้าไป! โดย SMS ดังกล่าวเริ่มระบาดในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะคนที่เปิดใช้ระบบส่งข้อความระหว่างกลุ่มผู้ใช้ OS เดียวกัน (iMessage)
วิธีการจัดการ
1. ห้ามกด Link ที่ให้มาโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือเป็นการตอบรับการดำเนินการใดๆ หรือการสมัครอื่นใดตามที่ผู้ส่งต้องการหลอกลวง
2.ให้กดเลือกข้อความ และกดที่ไอคอนรูปคอนแทค เลือกปุ่ม “info”
กด “Block this Caller” จากนั้นให้กดย้อนกลับ
3. ย้อนกลับไปที่หน้ารวมข้อความ จากนั้นลบข้อความดังกล่าวทิ้งไป

ข้อสำคัญที่สุดในการป้องกันการถูกข้อความหลอกลวงลักษณะนี้เล่นงาน คือให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเสมอว่าอาจเป็นข้อความหลอกลวง และห้ามกด link หรือกดเอกสารแนบใดๆ เพราะอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีระบบความปลอดภัย เข้าถึงข้อมูล หรือพาสเวิร์ดต่างๆ รวมไปจนถึงการดาวน์โหลดสิ่งแปลกปลอมโดยไม่รู้ตัวด้วย

ที่มา thereporters