เตือนภัย!! ไปรษณีย์ไทย เตือนระวังอีเมลปลอมให้คลิกลิงก์


โปรดระวัง!!! ไปรษณีย์ไทย เตือนระวังอีเมลปลอมให้คลิกลิงก์ ย้ำไม่มีนโยบายส่งอีเมลแจ้งเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือแจ้งส่งพัสดุ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่าเป็นอีเมลจาก ไปรษณีย์ไทย แจ้งว่าไม่สามารถจัดส่งพัสดุของลูกค้าได้ เนื่องจากไม่มีการชำระภาษีศุลกากร หรือเหตุผลอื่น ๆ พร้อมแนบลิงก์เพื่อหลอกลวงขอข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

วิธีป้องกันตนเอง
1 พึงระลึกเสมอว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญ รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต ระมัดระวังการให้ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์แอบอ้าง และทางโทรศัพท์
2 ติดตามความคืบหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่หน่วยงานกำหนด เช่น เว็บไซต์หน่วยงานโดยตรง เบอร์โทรของหน่วยงานโดยตรง ทั้งนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.thailandpost.co.th และแอปพลิเคชัน Track&Trace Thailand Post
3 หากสงสัยสามารถติดต่อ โทรสายตรงไปรษณีย์ไทย 1545

ที่มา TB-CERT