“รู้ทัน” เตือนภัย !! มิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบัญชีคล้าย ชื่อวัดเพื่อหลอกรับบริจาค


“รู้ทัน” เตือนภัย !! มิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบัญชีคล้าย ชื่อวัดเพื่อหลอกรับบริจาค
เตือนภัยพบการหลอกรับบริจาครูปแบบใหม่โดยมิจฉาชีพเปิดบัญชีในนามบุคคลซึ่งมีชื่อคล้ายกับชื่อวัดเพื่อเปิดรับบริจาคตามสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีกับทางวัดให้แน่ใจก่อนทำการบริจาค