[ข่าวปลอม] ครูบ้านสันกอง จ.เชียงราย เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค


[ข่าวปลอม]ครูบ้านสันกอง จ.เชียงราย เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค
จากกรณีข้างต้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า การเสียชีวิตของครูรายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้เสียชีวิตยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตทางญาติได้แจ้งผลชันสูตรระบุว่าเกิดจากหัวใจโต ทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน
อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3p1tWwI