[ข่าวปลอม] วัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอาวุธชีวภาพ ที่ใช้ทำลายล้างคนทั่วโลก


[ข่าวปลอม]วัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอาวุธชีวภาพ ที่ใช้ทำลายล้างคนทั่วโลก
จากกรณีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามประเด็นข้างต้น ทาง Xinhua Thai ได้ชี้แจงว่า ไวรัสโควิด-19 ตอนนี้จากข้อมูลข่าวสารทั่วโลก คาดว่าเป็นเกิดตามธรรมชาติ แพร่จากสัตว์สู่มนุษย์ ยังไม่มีหลักฐานว่าได้ถูกสร้างจากการวิจัยอาวุธชีวภาพ และยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการ หรือทฤษฎีใดๆ ที่สามารถนำมายืนยันได้ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3fyUVwF

ที่มา