[ข่าวปลอม] พบผู้เสียชีวิต หลังจากฉีควัคชีนป้องกันโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ จากกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาตามประเด็


[ข่าวปลอม]
พบผู้เสียชีวิต หลังจากฉีควัคชีนป้องกันโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ

จากกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาตามประเด็นข้างต้น ทางสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง อาการชักของผู้ป่วยรายดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีน และผู้ป่วยยังไม่เสียชีวิต จากประวัติเดิมของผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนแล้ว และขาดยาติดต่อกันมา 5 เดือน

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3oZFMaE

ที่มา antifakenewscenter