เตือนภัย !! เช็กให้แน่ ก่อนใช้ application กู้เงิน


คิดจะกู้เงินผ่าน application ต้องดูให้ดีว่าผู้ให้กู้เป็นผู้ได้ที่รับใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจหรือไม่ แต่ ศคง. 1213 ขอเน้นว่าหากเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจริง จะไม่ขอให้ผู้ขอกู้โอนค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไปก่อนนะครับ

- ตรวจสอบผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BOTLicenseCheck/
- ตรวจสอบผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (Pico Finance) ภายใต้การกำกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://164.115.61.50/picofinance/public/

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)