“ทวิตเตอร์” เปิดฟีเจอร์ #ThereIsHelp ให้ข้อมูลเสรีภาพการแสดงออกภาษาไทย


“ทวิตเตอร์” จับมือ “ไอลอว์-สภาทนายความ”เปิดฟีเจอร์แจ้งเตือน #ThereIsHelp ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกเป็นภาษาไทย ย้ำเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ และการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์ เปิดเผยว่า ภารกิจของทวิตเตอร์คือการให้บริการบทสนทนาสาธารณะ และเชื่อมั่นว่า สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง และเสรี #OpenInternet เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

การเปิดตัวฟีเจอร์แจ้งเตือนภาษาไทย #ThereIsHelp จึงเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงในการเข้าถึงบริการในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญในเวลาและสถานที่ที่พวกเขาต้องการมันมากที่สุด

จากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (@TLHR2014) ระบุว่า มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้คนที่เข้าร่วมการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 635 ราย รวมถึงเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 40 ราย โดย 320 ราย ถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและแสดงออกทางการเมืองในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา(กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564)
สำหรับฟีเจอร์บริการการแจ้งเตือน #ThereIsHelp ของทวิตเตอร์ให้ความช่วยเหลือทันเวลาในเวลาและสถานที่ที่คนต้องการมันมากที่สุดด้วยการร่วมมือกับองค์กรในประเทศที่มีชื่อเสียง โดยฟีเจอร์บริการแจ้งเตือนแหล่งข้อมูลเรียลไทม์นี้ จะช่วยแสดงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลติดต่อโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลในการช่วยเหลือที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที

ทวิตเตอร์เปิดตัวบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp กว่า 268 บริการ และให้บริการใน 44 ภาษา ใน 84 ตลาดทั่วโลก ในหัวข้อสำคัญต่างๆ อาทิ การช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย, ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน, การต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก, ข้อมูลโควิด-19, การป้องกันความรุนแรงทางเพศ, และ การรับมือกับภัยพิบัติ

ที่มา : prachachat.net