'ไทยร่วมใจ' เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน www.ไทยร่วมใจ.com จองฉีด 'วัคซีนโควิด-19'


โครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย
.
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ของทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง / เว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com
.
ร้านสะดวกซื้อ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย