[ข่าวปลอม] นักวิทยาศาสตร์ของ Pfizer ให้ข้อมูลว่า หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจะเสียชีวิต


[ข่าวปลอม]
นักวิทยาศาสตร์ของ Pfizer ให้ข้อมูลว่า หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจะเสียชีวิต

กรณีการแชร์ข้อมูลผ่านทางไลน์ที่ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ของ Pfizer ได้ออกมาเตือนผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและเสียชีวิตได้นั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงว่า การกล่าวอ้างข้อมูลดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3fFnuJ0

ที่มา : antifakenewscenter.com