[ข่าวปลอม] กินยาคุม แล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น


[ข่าวปลอม]
กินยาคุม แล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น

กรณีการส่งต่อข้อมูลตามประเด็นข้างต้น ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2SOJyYk

ที่มา : antifakenewscenter