[ข่าวปลอม] ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำ ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19


[ข่าวปลอม]
ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำ ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

กรณีการโพสต์คำแนะนำตามประเด็นข้างต้น ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า น้ำยาบ้วนปากไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ เนื่องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO แนะนำให้ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล ความเข้มข้น 70% ขึ้นไปในการฆ่าเชื้อโควิด-19

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3uVZ4iP

AFNC Thailand
6 มิ.ย. 64