[ข่าวปลอม] เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 64


[ข่าวปลอม]
เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 64

กรณีการส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่าเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์เลียนแบบ ใช้ URL คล้ายกับเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเปลี่ยนตัวอักษรจาก moph เป็น moqh หากหลงเชื่อกรอกข้อมูลสำคัญ อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ นำข้อมูลไปใช้

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3gh7Eo5

ที่มา AFNC Thailand