ดีเอสไอ รับหนังสือร้องเรียน กรณี องค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ เร่งให้ตรวจสอบ องค์กร AIMC Global หลอกประชาชนร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิตอล


วันนี้ (วันพุธที่ 12 มกราคม 2565) เวลา 10.45 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ รับหนังสือร้องเรียนจาก นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ หัวหน้าพรรคภาคีเครือข่ายไทย โดยขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ เร่งให้ตรวจสอบองค์กร AIMC Global ชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ โฆษณาว่าเมื่อลงทุนแล้วจะได้รับเงินปันผล และไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามที่โฆษณาไว้ ทำให้สมาชิกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ที่มา : https://www.dsi.go.th/th/Detail/f5c9220e7c36f6dcb249dda2cd49753f