PCT Police : หลอกลงทุน "โควตาตลอดชีพ" ไม่มีจริง


ไม่มี "โควตาตลอดชีพ"‼️
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดโควตาซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า​ ขอให้ระมัดระวังการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่ทำการหลอกลวงประชาชน ชักชวนให้ร่วมลงทุนและแอบอ้างว่าจะสามารถจัดหาโควตาสลากให้ได้ตลอดชีพ
ปัจจุบัน‼️ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ผู้ที่จะค้าสลากเข้าถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรงกับสำนักงานฯอย่างเท่าเทียมกัน และ ไม่ไมีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ประเภทสมาคม/มูลนิธิ/องค์กรรายใหม่แต่อย่างใด โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลข 0 2528 9999

ที่มา : https://www.facebook.com/PCTPOLICE/posts/485160442977146