ตั้งการ์ดป้องกันภัยให้ตัวเองในยุคออนไลน์


ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราจะตั้งการ์ดป้องกันตัวเองจากภัยในยุคออนไลน์ได้อย่างไร
อ่านเรื่อง 80 ข้อที่ควรมี ถ้าอยาก HAPPY เรื่องเงิน ได้ที่ https://www.bot.or.th/.../Pages/256406FinancialWisdom.aspx
#รู้ไว้ไม่ถูกหลอก #ภัยการเงิน #Hotline1213Scam

ที่มา : https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356/4405902002843172/