เทคนิคตั้ง Password ให้ยาก ยาว แต่เราจำได้


ที่มา : https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356/4456120951154610/