เตือนภัยแก๊ง CALL CENTER แอบอ้างเป็น DSI : เร่งสืบสวน จับกุม ยึดทรัพย์


🚨🚨DSI เตือนภัย🚨🚨
เตือนภัยแก๊ง Call Center
แอบอ้างเป็น DSI : เร่งสืบสวน จับกุม ยึดทรัพย์

#ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
#dsistation
#ศูนย์ภาพลักษณ์องค์กร
#dsiที่พึ่งที่คุณพึ่งได้
#DSInetwork
#DSIเตือนภัย

ที่มา : https://www.facebook.com/dsinetworkdsi/photos/a.1052433111781219/1595737950784063/