หากพบว่ามีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากผู้ให้บริการ ควรปฏิบัติดังนี้


อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจหากได้รับการแจ้งว่าข้อมูลของคุณรั่วไหลแม้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณเอง การทำความเข้าใจขั้นตอนที่ควรปฏิบัติหากได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าข้อมูลที่รั่วไหลในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ดังนั้นหากพบว่ามีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากผู้ให้บริการ ควรปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบและประเมินความสำคัญของข้อมูลที่ใช้งานกับผู้ให้บริการรายนั้น
2.เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าระบบของผู้ให้บริการรายนั้น
3.หากมีการใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบอื่น ๆ เช่น อีเมล Facebook หรือ LINE ควรเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวด้วย
4.หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
5.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขอข้อมูล ระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์
6.หากสงสัยในการกรอกข้อมูลใด ๆ บนธุรกรรมออนไลน์หรือเว็บไซต์ ควรติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/TBCERT.Official/posts/1135008717037666