เช็กสักหน่อยก่อนกดโอน อย่าเพิ่งใจบาง โอนไว


เช็กให้ดีก่อนโอนไป ดูให้ถูกคน ถูกจำนวน ก่อนกดโอนนะครับ
#โอนผิดชีวิตวุ่นวาย
#ฉลาดใช้ปลอดภัยกว่า
#Hotline1213DigitalLiteracy

ที่มา : https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356/4487440908022614/