จ้างให้เปิดบัญชีม้า เขาไม่เอาไปใช้เรื่องดีๆหรอก‼


🎯จ้างให้เปิดบัญชีม้า เขาไม่เอาไปใช้เรื่องดีๆหรอก‼

👉บัญชีม้า ให้เข้าใจง่ายๆคือ การโกงเงินบนโลกออนไลน์ ที่ต้องใช้บัญชีธนาคาร หรือการซื้อขายของผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติด ตัวการที่แท้จริง มักจะไม่ใช้บัญชีของตัวเอง เพราะกลัวหลักฐานจะมาถึงตัวเอง จึงต้องใช้บัญชีคนอื่นมาทำธุรกรรมแทน และทำให้เป็นที่มาของการหลอกให้เปิดบัญชี และซื้อขายบัญชี

📌สำหรับการรับจ้างเปิดบัญชี หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีนั้น อาจมีความผิดได้หลายอย่าง เช่น ความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิด,เป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด,ความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

👨‍✈️ถ้าเข้าซังเตเพราะรับจ้างเปิดบัญชีม้า อย่าหาว่า PCT POLICE ไม่เตือนนะครับ‼

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=284168010490131&set=a.266244528949146