ส่งเรื่องร้องเรียน กรณี ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI


🚨🚨DSI เตือนภัย🚨🚨
แจ้งเตือนภัยตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านส่วนเครือข่ายฯ ว่ามีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โทรศัพท์แจ้งท่านว่า ท่านมีการเปิดบัญชีให้ผู้ค้ายาเสพติด และขอให้ท่านไปรายงานตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเตือนกรณีดังกล่าว หากมีการถูกเรียกไปข้างต้น ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงตราครุฑที่ใช้ในราชการ หรือมีชื่อของพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวควรคิด พิจารณาให้ดีอย่างถี่ถ้วน อย่าตื่นตระหนก มีสติ ทั้งนี้ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังส่วนเครือข่ายฯทันที ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือผ่าน QRCode ที่ปรากฎด้านล่างค่ะ
#ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
#dsistation
#ศูนย์ภาพลักษณ์องค์กร
#dsiที่พึ่งที่คุณพึ่งได้
#DSInetwork
#DSIเตือนภัย

ที่มา : https://www.facebook.com/dsinetworkdsi/posts/1601351926889332