ระวัง! ซื้อเครื่องประดับออนไลน์ไม่มีคุณภาพ พบปลอมตรา GIT


📌วงการอัญมณียังโดนบุก 👤มิจฉาชีพตัวร้ายเอาทุกวงการ‼

👉ปัจจุบันการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ ได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และการไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก โดยผู้ขายมักจะแสดงภาพใบรับรองคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

🌠ได้มีการทำการสำรวจสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีภาพใบรับรองประกอบ พบว่ามีการปลอมแปลงใบรับรองคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์เลียนแบบ การทำซ้ำ การแก้ไขข้อความบนใบรับรอง หรือการนำตราสัญลักษณ์ของสถาบันไปใช้ในการโฆษณาสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และสินค้าไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จริง

📌 ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่ไม่ตรงตามต้องการ หรือไม่ตรงกับข้อความโฆษณาสินค้า

🌠ขอแนะนำให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ใบรับรองสินค้าหรือ Certificate จะต้องมีเลขที่ หรือ Report No. เฉพาะสินค้าแต่ละชิ้น หากพบใบรับรองที่มี Report No. ซ้ำกันหลายใบ อาจตั้งข้อสันนิษฐานว่าใบรับรองนั้นถูกทำซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่ได้มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้าง

📌ติดตามPct Police เพื่อรู้ทันทุกความคิด ของโจรออนไลน์

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=287525596821039&set=a.266244528949146