ไม่อยากติดร่างแห อย่ายอมให้คนอื่นเอาบัญชีเราไปใช้นะครับ


ไม่อยากติดร่างแห อย่ายอมให้คนอื่นเอาบัญชีเราไปใช้นะครับ

การรับจ้างเปิดบัญชีหรือการหลอกให้ผู้อื่นโอนเงินให้เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 มาตรา 60 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา : https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356/4487483404685031/