ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ต้องร้องเรียนใคร?


พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ระบุว่า
- เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ในลักษณะประจาน พูดจาดูหมิ่น ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรง
- เจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ 1 ครั้งต่อวัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้)
- เจ้าหนี้ทวงหนี้ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 https://www.krisdika.go.th/home
- ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.html
.
เป็นหนี้แล้วต้องใช้หนี้คืน แต่ถ้าถูกทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมสามารถร้องเรียนได้เลยนะครับ

#จัดการหนี้ #หนี้นี้ไม่หนีนะ #Hotline1213Managingdebt

ที่มา : https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356/4485026211597417/