ขายตรงแน่ๆ หรือแชร์ลูกโซ่ #บทความดีมีประโยชน์


มีคนจำนวนมากที่กำลังหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง จึงเป็นโอกาสให้แก๊งมิจฉาชีพ ชักชวนให้มาร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่โดยเสนอผลตอบแทนที่สูงมากจนทำให้มองข้ามความเสี่ยงที่จะตามมา

อ่านบทความดีมีประโยชน์เรื่อง “ขายตรงแน่ ๆ หรือเป็นแชร์ลูกโซ่” ได้ที่ https://www.1213.or.th/th/Article/KCL63RR25590627.pdf

ที่มา : https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356/4533283840104987/